Polityka prywatności

ABENTO zdaje sobie sprawę z tego jak istotne znaczenie ma dla Państwa sposób wykorzystywania i przetwarzania informacji dotyczących Państwa, i w związku z tym dba o należyte bezpieczeństwo wszelkich uzyskanych od Państwa informacji.
Niniejsza polityka ochrony prywatności określa kroki, jakie podejmujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania w tajemnicy i zasad wykorzystywania danych osobowych jedynie dla celów, w których zostały podane.

Dane osobowe

Jedynymi danymi osobowymi, które gromadzimy są informacje, jakie nam Państwo sami dostarczają, rejestrując się w serwisie internetowym, składając zamówienie lub komunikując się z nami za pomocą strony internetowej. Na każdą prośbę dostarczymy wszelkie informacje dotyczące Państwa, będące w naszym posiadaniu. Sklep internetowy nie przechowuje ani nie zapisuje automatycznie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Twoje dane osobowe umieszczone są w zabezpieczonej bazie danych sklepu, która w żaden sposób nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sklepu ABENTO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cele wykorzystywania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, jakie nam Państwo dostarczą, mogą zostać użyte jedynie dla poniższych celów i stosownie do postanowień Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.):

  • dostarczania Państwu zamówionych informacji, produktów lub usług
  • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie ABENTO.pl oraz udostępnienia Internetowego systemu zamawiania produktów za pośrednictwem strony internetowej www.abento.pl lub SMS’owo lub korespondencyjnie wiadomościami email,
  • zapoznania Państwa z produktami lub usługami sklepu internetowego ABENTO, którymi mogą być Państwo zainteresowani, lub dla innych celów marketingowych, gdy Klient sklepu ABENTO wyraźni na to zgodę.
  • dla użytku wewnętrznego
  • zestawienia i ujawniania statystyk o użytkownikach i ich preferencjach. Należy wskazać, iż te statystyki są anonimowe i nie identyfikują indywidualnych użytkowników. Informacje statystyczne niezawierające danych osobowych mogą być udostępniane osobom trzecim dla celów marketingowych
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
  • dla wszelkich innych celów, które są określone w stosownych zasadach i warunkach na stronie internetowej, na przykład w zasadach i warunkach promocji lub konkursów, w których biorą Państwo udział za pomocą strony internetowej

Użytkownik sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową Biuletyn Sklepu ABENTO.pl. Adresy e-mail zapisane do Biuletynu nie są przekazywane podmiotom trzecim.


Udostępnienie danych osobowych

Z wyjątkiem sytuacji określonych w powyższej sekcji, nie udostępniamy żadnych informacji dotyczących Państwa osobom trzecim, innym niż członkowie firmy ABENTO, bez Państwa zgody. Udzielenie takiej zgody rozumiane będzie w sytuacjach określonych poniżej.

Pragniemy kontaktować się z Państwem w szczególności w celu przekazania informacji o innych usługach, produktach, udogodnieniach jakie świadczymy my i inne wybrane firmy, które naszym zdaniem, mogłyby Państwa zainteresować lub przynieść korzyści, lub też w celu uzyskania Państwa opinii w prowadzonych badaniach rynkowych.

Zgodę na takie działanie możecie Państwo wyrazić zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach Konta Klienta.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego abento.pl w związku z zakupami jest firma ABENTO Andrzej Kubów. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom: 

(1) Home.pl - podmiot dostarczający i wspierające system teleinformatyczne Sklepu ABENTO oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sklepu ABENTO,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów do Klientów

(3) IFIRMA S.A. – podmiot świadczący usługę księgowości Sklepu ABENTO,

(4) PayU S.A. -  podmiot świadczący usługi płatności on-line, spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: 1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w ABENTO towary, 2. po wyborze przez Klienta w sklepie ABENTO sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej polityki ochrony prywatności zostaną opublikowane w niniejszym dziale. Jednakże, w przypadku zmian, co do sposobu używania Państwa danych osobowych, zanim tego dokonamy, zwrócimy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody.

Standardowe zasady używania strony internetowej

Niniejsza strona internetowa jest udostępniona Państwu przez ABENTO. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy na adres Adres email jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zasady używania i korzystania ze strony internetowej www.abento.pl

Domniemywa się, że wchodząc na niniejszą stronę internetową i korzystając z niej przeczytali i zaakceptowali Państwo niniejsze zasady używania. Jeżeli nie akceptują ich Państwo w całości, lub w jakiejkolwiek części, macie Państwo możliwość opuszczenia jej.

ABENTO może okresowo modyfikować niniejsze zasady używania. Jeżeli po wprowadzeniu zmian nadal będą korzystać Państwo z niniejszej strony internetowej lub z jakiejkolwiek innej strony internetowej ABENTO, potwierdzą Państwo w ten sposób swą akceptację zmienionych zasad używania.

W związku z powyższym zalecamy częste sprawdzanie zasad używania. W przypadku braku akceptacji zmiany któregokolwiek z warunków należy niezwłocznie zaprzestać używania stron internetowych ABENTO.

1. Dokładność zawartości

ABENTO podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, jednakże nie daje żadnych gwarancji (wyraźnych, dorozumianych lub innych), co do rzetelności, dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Oferta sklepu przedstawiona na stronach www.abento.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy Kodeks Cywilny.

ABENTO może usunąć materiały ze strony internetowej według własnego uznania bez uprzedzenia.

Jakakolwiek informacja podana odnośnie korzyści zdrowotnych któregokolwiek z produktów oferowanych w sprzedaży przez ABENTO, lub odnośnie ich właściwości medycznych, ma charakter ogólny. Pod żadnym pozorem nie można traktować informacji zawartych w sklepie internetowym jako odpowiednika porady medycznej i nie wolno się na nich opierać. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze swoim lekarzem. Jeżeli zdecydują się Państwo oprzeć na informacjach przedstawionych na tej stronie, robią to Państwo wyłącznie na własne ryzyko. Zgodnie z obowiązującym prawem ABENTO nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za skutki takiego postępowania.

2. Własność intelektualna

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i w pełni akceptują, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przez cały czas przy ABENTO i/lub jej licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, re-dystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, udzielać licencji, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek materiałów, które mogą być zamieszczone okresowo na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody ABENTO wyrażonej na piśmie.

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są chronione przez prawo autorskie, przepisy dotyczące baz danych i inne prawa własności intelektualnej, z których wszystkie są własnością ABENTO, jeżeli nie stwierdzono inaczej. Niezależnie od powyższego, kopiowanie wskazanych powyżej materiałów do jakiegokolwiek innego serwera lub miejsca w celu ich publikacji, reprodukcji lub dystrybucji jest całkowicie zakazane.

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie ABENTO wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. nr229 poz. 2274) i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Oferta sklepu ABENTO stanowi usługę pośrednictwa w sprowadzeniu zegarka zza granicy na rzecz klienta lub od dystrybutora w Polsce. Zegarki Skagen oferowane przez ABENTO pochodzą od dystrybutorów detalicznych w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest Fossil Group Polska. Zegarki Ingersoll oferowane przez ABENTO pochodzą od dystrybutorów detalicznych w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest Classic Watch. Zegarki DKNY oferowane przez ABENTO pochodzą od dystrybutorów detalicznych w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest Fossil Group Polska. Zegarki Pulsar i Seiko oferowane przez ABENTO pochodzą od dystrybutorów detalicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest Zibi Sp. z o.o.. Zegarki Citizen oferowane przez ABENTO pochodzą od dystrybutorów detalicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest ANYRO Sp. z o.o.. Zegarki Hugo Boss i Tommy Hilfiger oferowane przez ABENTO pochodzą od dystrybutorów detalicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest P.H.U Jubiler Sp. z o.o.. Zegarki Invicta oferowane przez ABENTO pochodzą od oficjalnego dystrybutora firmy Olga Gill Sobota Morwa, dystrybutorów detalicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 

3. Zakaz komercyjnego używania zawartości strony internetowej

Dozwolonym jest używanie materiałów, które są okresowo dostępne na stronie internetowej, wyłącznie w przypadku wyraźnego upoważnienia przez ABENTO lub jej licencjodawców.

Niniejsza strona internetowa ma na celu dostarczać informacje dotyczące produktów oferowanych przez ABENTO, i jest przeznaczona wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego używania.

Użytkownikom nie wolno korzystać ze sklepu internetowego, ani też z żadnych z materiałów wyświetlanych okresowo na stronie internetowej, w celach komercyjnych, np. (lecz nie jedynie) reklamowych, lub w celu promocji lub uaktywnienia ich na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.

4. Odnośniki

ABENTO może okresowo umieszczać na swej stronie internetowej odnośniki do innych stron internetowych lub źródeł obsługiwanych przez inne podmioty.
Odnośniki te zamieszczane są jedynie dla wygody klientów i ABENTO nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów takich stron.

Radzimy sprawdzić warunki i zasady używania, jak również polityki ochrony prywatności stron, do których odsyłają odnośniki zamieszczone w niniejszym sklepie internetowym, przed wejściem na takie strony i korzystanie z nich.

Jeżeli chcą Państwo stworzyć odnośnik do niniejszej strony internetowej lub do jakiejkolwiek innej strony internetowej obsługiwanej i utrzymywanej przez ABENTO, prosimy o kontakt pod adres Adres email jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Co do zasady ABENTO nie sprzeciwia się umieszczaniu odnośników do jej stron internetowych. Jednakże umieszczając taki odnośnik, zgadzają się Państwo tym samym, że ABENTO może wezwać do jego usunięcia, jeśli uzna, że zamieszczenie takiego odnośnika jest niepożądane dla ABENTO ze względu na treści zawarte na stronie, lub też z jakiegokolwiek innego powodu związanego z zamieszczeniem odnośnika.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Internet z natury nie jest środkiem niezawodnym. Dlatego też korzystając z niniejszej strony internetowej akceptujesz tym samym, iż jest ona oferowana „taką, jaka jest” i „jaka jest dostępna”.

ABENTO podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. ABENTO nie gwarantuje jednak, że niniejsza strona internetowa będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, bezpiecznie czy bezbłędnie, ani też, że takie defekty będą naprawiane, lub też, że niniejsza strona internetowa lub serwer, za pomocą którego jest udostępniana, nie zawierają wirusów programowych czy innych defektów.

Mimo, że ABENTO nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub zranienia na osobie spowodowane przez zaniedbania ABENTO, akceptując niniejsze Zasady Używania, tym samym akceptujesz, że ABENTO nie jest odpowiedzialna w stosunku do Ciebie z tytułu straty czy szkody, którą poniesiesz w efekcie odwiedzenia niniejszej Strony Internetowej lub robiąc użytek z informacji dostępnych w Sklepie Internetowym.

W celu uchronienia się przed stratą lub szkodą, niezbędnym jest podjęcie środków ostrożności we własnym zakresie (np., lecz nie jedynie, poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa oprogramowanie przed wirusami oraz zapewniających możliwość przechowywania aktualnych kopii wszelkich danych).

6. Piki Cookies

Pliki cookies tworzone są w urządzeniu przeglądającego strony sklepu w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu ABENTO do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić we właściwy sposób stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb lub wymagań przeglądarki Internetowej
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) utrzymanie sesji Klienta sklepu, dzięki której Użytkownik może dokonać zakupu produktu
d) rozliczaniu sprzedaży z partnerami ABENTO

Ograniczenie stosowania plików cookies w urządzeniu Klienta może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych stron internetowych sklepu ABENTO. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Klient sklepu ma możliwość wyłączenie obsługi plików Cookies w swojej przeglądarce Internetowej.

7. Polityka ochrony prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://www.abento.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=89

8. Prawo obowiązujące

Niniejsze zasady używania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Akceptując konieczność przestrzegania niniejszych zasad używania, nieodwołalnie podporządkowujesz się jurysdykcji sądów polskich.


  

Polecane produkty

MORGAN M1016F MORGAN M1016F 299 zł 199 zł (-33%)

MORGAN M993B MORGAN M993B 299 zł 199 zł (-33%)